Aktualności

Utworzono: 21.04.12 10:47
Ostatnia modyfikacja: 21.04.12 10:47

Serdecznie Garulujemy pracownikom Wydziału Inżynierii Mechanicznej za zdobyte nagrody:

 
 

 • Złoty medal zdobyty przez dr. inż. Łukasza Gierza za patent pt. System kontroli zatkań wysiewu – który przyczyni się do zmniejszenia udziału nieobsianego areału.

Miejsce: Tajwańskie targi Innotech Expo, które odbyły się w Światowym Centrum Handlu w Tajpej

 

 •  Srebrny medal za patent Seed sowing clogging control system, wywalczony przez dr. inż. Łukasz Gierza, dr. inż. Żanetę Staszak, dr. inż. Jana Szymenderskiego, dr. inż.  Dawida Wojcieszaka, mgr. inż. Jacka Marcinkiewicza, dr. inż. Łukasza Semkło, mgr. inż. Bartłomieja Paszkiewicza.

Miejsce: International Warsaw Invention Show 2019. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

 

 • Brązowy medal za urządzenie pt. Stanowisko do generowania udarów mechanicznych małej energii oraz badania odpowiedzi elektrycznej czujników udarowych,  zdobyty przez dr. inż. Łukasza Gierza, dr. inż. Jana Szymenderskiego, dr. inż. Dawida Wojcieszaka, dr. hab. inż. Krzysztofa Koszel prof. UP, mgr. inż. Bartłomieja Paszkiewicza, dr. inż. Krzysztofa Przybył.

Miejsce: Tajwańskie targi Innotech Expo które odbyły się w Światowym Centrum Handlu w Tajpej

Są to wynalazki które wywiodły się  z  projektu LIDER VIII nr projektu:  LIDER / 24/0137 / L-8/16 / NCBIR / 2017.

Opracowanie patentów wsparli także dydaktycy z Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  i Politechniki Wrocławskiej.

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.04.09 08:25
Ostatnia modyfikacja: 21.04.09 08:25

Każdego roku Studencka Sesja Naukowa cieszy się zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego jak i przedstawicieli firm. W trakcie konferencji przedstawiane są przygotowywane przez uczestników prezentacje oraz postery dotyczące zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej i dziedzin pokrewnych.

Uczestnikami Sesji, są studenci oraz doktorantci polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz uniwersytetów.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • inżynieria materiałowa,
 • materiały metalowe,
 • materiały ceramiczne,
 • tworzywa sztuczne,
 • materiały kompozytowe,
 • obróbka cieplna, chemiczna i plastyczna metali,
 • odlewnictwo,
 • technologie otrzymywania materiałów,
 • technologie łączenia materiałów,
 • metody i techniki badań materiałów,
 • recykling materiałów,
 • ochrona środowiska,
 • inżynieria biomedyczna i biotechnologia,
 • fizyka, chemia, fizykochemia ciała stałego,
 • materiały funkcjonalne, nanomateriały,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • komputerowe wspomaganie procesów przemysłowych i inżynierii materiałowej,
 • oraz inne tematy pokrewne do wymienionych wyżej.

Wyjątkowe okoliczności związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną sprawiły, że tegoroczna edycja Sesji będzie przebiegać w zupełnie innej odsłonie niż dotychczas. W związku z powyższym chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XXII Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej „Materiały i Technologie XXI wieku”, która odbędzie się 28 maja 2021r. w formie wydarzenia on-line.

Szczegółowe informacje i zgłoszenie prezentacji do sesji na stronie: https://sesja.mater.tech/pl

 

 

 

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.04.09 07:53
Ostatnia modyfikacja: 21.04.09 07:53

Komunikat do Członków społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.04.07 13:14
Ostatnia modyfikacja: 21.04.07 13:14

04 i 05 maja 2021r.  dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.04.07 08:18
Ostatnia modyfikacja: 21.04.07 08:19

FSNT NOT Rada w Poznaniu ogłasza kolejną edycję Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług dla Absolwentów I i II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni poznańskich, w tym Politechniki Poznańskiej!

Cel - podkreślenie znaczenia problemów techniki w społeczeństwie, wyróżnienie dyplomantów zajmujących się ww. obszarami, a także dowartościowanie wysiłku opiekunów wyróżnionych prac.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2021 roku.

W załacznikach wniosek zgłoszeniowy, Regulamin konkursu oraz list przewodni.

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.04.02 12:30
Ostatnia modyfikacja: 21.04.12 11:11

Pracownicy, doktoranci Wydziału Inżynierii Mechanicznej -  zapraszamy do publikowania swoich badań, działań, osiągnięć i przemyśleń naukowych na szerszą skalę

Zachęcamy do publikowaniu w czasopismach z wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki, w których funkcje redaktorów pełnią pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

Wykaz czasopism, tytuły wydań wraz z terminem składania publikacji do pobrania w załącznikach.

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.03.31 13:35
Ostatnia modyfikacja: 21.03.31 13:36

PDMA stowarzyszenie, którego celem jest motywacja do zwiększania zaangażowania i rozwijania relacji między studentami, środowiskiem akademickim i profesjonalistami z branży ogłasza konkurs na projekt koncepcji produktu, usługi, oprogramowania lub ich kombinacji z wyszczególnieniem unikalnej propozycji wartości, dowodu popytu, makiety oraz planu wdrożenia.

 

Nagrody dla zespołów:

1. miejsce $2,500

2. miejsce $1,500

3. miejsce $1,000

 

Więcej informacji o konkursie, detalach:

https://www.pdma.org/page/student-innovation-challenge

Zgłoszenia przyjmowane są do 3️0 sierpnia 2021r.

 

Wideo ze zwycięskimi projektami można obejrzeć w zakładce "History".

Oto zwyciężcy poprzedniej edycji konkursu:

1.Team India: E-Solar Refrigerator - Eco-friendly refrigerator powered by solar energy/Ekologiczna lodówka zasilana energią słoneczną

2. Team Germany - STORSIE clean infant formula/Czysta mieszanka dla niemowląt

3.Team United States - Bra redesign

 

 

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.03.18 12:21
Ostatnia modyfikacja: 21.03.18 12:26

W załączniku Komunikat do Członków społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej.

Pliki:
mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.03.18 11:53
Ostatnia modyfikacja: 21.03.18 11:54

BRIGHT został powołany m.in. po to aby uczyć wdrażania druku 3D w medycynie. W ten sposób  powstają  protezy kończyn, syntetyczne zamienniki uszkodzonych części układu kostnego (na przykład fragmenty czaszki) czy sztuczne zastawki serca.

BRIGHT to e-learningowe seminaria internetowe na temat korzystania z Technologii druku 3D w rozwoju, produkcji i testowaniu implantów medycznych w oparciu o filmy i objaśnienia. Pokazane zostaną rzeczywiste studia przypadków.

Od 15 lat Politechnika w Cluj-Napoca w Rumunii w ramach projektów krajowych współpracuje w zakresie druku 3D z placówkami medycznymi. Stawia na rozwój, testowanie i produkcję implantów medycznych, testowanie i wytwarzanie nowych biokompatybilnych materiałów, dostarczanie rozwiązań, które przyczyniły się do uratowania pacjentów metodami druku 3D.

Zdecydowano, że to już czas, aby podnieść poziom doskonałości naukowej i innowacyjności nie tylko w badaniach, ale także w nauczaniu, w celu przygotowania specjalistów w tej dziedzinie. Projekt BRIGHT zapewni zasoby i metody dydaktyczne dla naszych profesorów, tak aby swoją specjalistyczną wiedzę i zdobyte umiejętności przekazywali studentom.

 

Organizator wydarzenia: Politechnika Cluj-Napoca w Rumuni

Partnerzy – Organizacje partnerskie:

 1. Uniwersytet w Niszu (Serbia)
 2. Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja)
 3. Uniwersytet Juraja Dobrili w Puli (Chorwacja)
 4. Politechnika Poznańska (Polska)
 5. BIZZCOM s.r.o. (Słowacja)
 6. B.M. Plast d.o.o. (Chorwacja)

Reprezentanci Polski - Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej w składzie:

dr hab. inż. Filip Górski, prof PP

dr hab. inż. Rafał Talar

dr inż. Radosław Wichniarek

dr inż. Remigiusz Łabudzki

mgr inż. Filip Sarbinowski

 

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 21.03.16 10:31
Ostatnia modyfikacja: 21.03.16 10:38

Zmarł doc. dr inż. Tadeusz Pawlęty - długoletni pracnwik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 210316103127_t_pawlety.pdf438.67 KB
mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału
Utworzono: 21.03.15 12:37
Ostatnia modyfikacja: 21.03.15 12:38

Jeżeli posiadasz status Studenta to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 31.10.2021 r.

Z taką samą datą ważności możesz teraz uzyskać mLegitymację studencką (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka) w aplikacji mObywatel (https://www.gov.pl/web/mobywatel).

Każdy student, który aktywował eKonto i posiada ELS, może wygenerować mLegitymację w serwisie eStudent, menu Legitymacje https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards

mgr inż. Martyna Byczek
Utworzono: 20.11.09 15:33
Ostatnia modyfikacja: 20.11.09 15:37

6-go listopada br. odbyło się II Seminarium Zarządzania i Inżynierii Produkcji zorganizowane przez studentów Kołą Naukowego PRIME (opiekun – dr inż. Justyna Trojanowska) oraz Koła Naukowego Progressio Promotio (opiekun – mgr Beata Czerkas) działających na Wydziale Inżynierii Mechanicznej w składzie:

 • Marta Szczepaniak – koordynator główny,
 • Martyna Owczarek – koordynator ds. sponsoringu,
 • Przemysław Paluszyński – koordynator ds. logistyki,
 • Alicja Wróbel – koordynator ds. marketingu,
 • Paulina Szajnkienig – koordynator ds. HR. 

Celem projektu Seminarium.ZiIP jest promowanie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji poprzez organizację spotkań z doświadczonymi praktykami z najlepszych wielkopolskich przedsiębiorstw i zaprezentowanie wyzwań stojących przed absolwentami tego kierunku.

 

Na II edycję Seminarium.ZiIP zarejestrowało się ponad 400 uczestników, a na kanale youtube w wydarzeniu udział wzięło ponad 300 osób z całej Polski, studentów oraz pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych.

Wykład otwarcia pt. „Przywództwo w kulturze Lean: Dlaczego 9 na 10 transformacji upada?” wygłosił Pani Krzysztof Dobrowolski.

W panelu prelekcyjnym wystąpili: 

 • Dyrektor operacyjny FlexLink Systems Polska, Pan Bartosz Kaszyński
 • Założyciel Flow Consulting, Pan Łukasz Pietraszak
 • Dyrektor zarządzający, ALVO Medical, Pan Dominik Czerwiński

W panelu projekty studenckie wystąpili: Mateusz Ziółkowski, Magdalena Głuch, Kamil Bobecki, Wiktor Kacprowicz, Szymon Jezierski, Bartosz Tomczak.  

Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Paulina Jackiewicz, Aleksandra Mendlik, Michał Czajka, Krzysztof Bursztynowicz.

Na zakończenie Seminarium.ZiIP rozlosowowano nagrody ufundowane przez Partnerów. 

Bardzo dziękujemy Sponsorom i Partnerom za zaangażowanie i wsparcie naszego wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy do mgr inż. Marcina Białka, który zapewnił obsługę techniczną wydarzenia. 

Więcej na www.semiariumziip.put.poznan.pl

dr inż. Justyna Trojanowska
prodziekan ds. współpracy z gospodarką