Aktualność

Utworzono: środa, 7. Kwiecień 2021 - 8:18
Ostatnia modyfikacja: środa, 7. Kwiecień 2021 - 8:19

FSNT NOT Rada w Poznaniu ogłasza kolejną edycję Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług dla Absolwentów I i II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni poznańskich, w tym Politechniki Poznańskiej!

Cel - podkreślenie znaczenia problemów techniki w społeczeństwie, wyróżnienie dyplomantów zajmujących się ww. obszarami, a także dowartościowanie wysiłku opiekunów wyróżnionych prac.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2021 roku.

W załacznikach wniosek zgłoszeniowy, Regulamin konkursu oraz list przewodni.

mgr inż. Martyna Byczek