Aktualność

Utworzono: piątek, 2. Kwiecień 2021 - 12:30
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Kwiecień 2021 - 11:11

Pracownicy, doktoranci Wydziału Inżynierii Mechanicznej -  zapraszamy do publikowania swoich badań, działań, osiągnięć i przemyśleń naukowych na szerszą skalę

Zachęcamy do publikowaniu w czasopismach z wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki, w których funkcje redaktorów pełnią pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

Wykaz czasopism, tytuły wydań wraz z terminem składania publikacji do pobrania w załącznikach.

mgr inż. Martyna Byczek